UTBILDNING OCH SKOLA

Cornelia

Anton

Den nya gymnasielagen gav många ensamkommande ungdomar en andra chans att stanna i Sverige. Men lagen innebär också att en stor grupp ensamkommande hamnar i kläm. Abdulrahman Al Shammari är en av dem som kämpar med studierna för att få stanna. 

Ensamkommande hamnar i kläm
- myndigheterna handfallna