Unga mer politiska – men lämnar partierna

Mindre än en procent av alla mellan 16 och 24 år är aktivt engagerade i ett politiskt parti. En siffra som på åttiotalet var tre gånger så stor. Men det betyder inte att ungas politiska engagemang har minskat. Tvärtom tillhör dagens unga en av de mer politiskt aktiva generationerna.

– Engagemanget har gått upp och ned genom åren, men om man tittar på generationer så är det ett ganska högt politiskt intresse i generationen som är ung nu, säger Nils Gustafsson som forskar om ungas politiska deltagande vid Lunds Universitet.

 

Han jämför dagens ungdomsgeneration med de som var unga under tidigt 70-tal och framförallt 1968 – frigörelsens och revolternas år med kårhusockupation och Båstadskravaller.

 

Allt fler upplever sig ha stor möjlighet att påverka samhället idag, men enligt Ungdomsbarometern, som är en årlig enkätundersökning bland unga, har antalet partipolitiskt engagerade unga halverats mellan 1994 och 2014.

 

Det är en trend som går genom hela samhället

och alla åldrar.

Förr betydde partimedlemskapet mer än bara

politiskt engagemang. Partilokalerna var

mötesplatser och medlemskapet ett sätt att umgås,

ta del av kultur och utbildas.

 

Idag ses de allt mer som en plattform för de som

satsar på att bli förtroendevalda.

 

– Samtidigt som det finns andra sätt att uttrycka sitt

politiska engagemang, säger Nils Gustafsson.

 

Flyktigare engagemang

Förr krävdes månader av förberedelse och

organisering för att genomföra demonstrationer.

Arbetet med att sprida information om när, var och

varför en demonstration skulle äga rum krävde att

det redan fanns nätverk som kunde hjälpa till att

sprida informationen.

Det resulterade i att engagemanget var både starkare och mer välorganiserat, men svårare att få till och fångade upp färre personer.

 

Idag sker organiseringen till stor del på och via sociala medier. Demonstrationståg och namninsamlingar kan planeras över en natt och det är lätt att ta ställning.  Ett klick, en like, en delning eller gå med i en grupp på Facebook.

 

Men när insatsen är lägre blir också engagemanget flyktigare.

 

– Det kan vara svårt att kanalisera det här enormt snabba engagemanget till något mer långsiktigt, säger Nils Gustafsson.  

Samtidigt öppnar det upp för nya grupper av

människor att engagera sig. Människor som annars

inte hade engagerat sig alls.

 

Ett annat potentiellt problem med ungas låga

engagemang i partipolitiken är förstås att det i

slutändan skulle kunna leda till att partierna står

utan medlemmar. Samhället vi har byggt upp kräver

politiska partier för att fungera och det blir då ett

sämre underlag av politiskt kunniga att rösta på i

valen.

 

– Men annars är det bara ett annat sätt att engagera

sig på och de olika sätten kan nog existera parallellt

med varandra, tror Nils Gustafsson.

Text: Frida Ingemarsson

Hör från unga som är politikt engagerade

— Mira Hingström

Om vi inte är tillräckligt radikala eller stör tillräckligt mycket då kommer vi inte heller nå dit vi vill.

Civil olydnad