När leken blir allvar

- ungas onlinespelande om pengar

Statistik visar att spelande överlag minskar i landet, däremot växer gruppen spelare

med allvarliga spelproblem. Den spelform som ökar mest är casino – och/eller online

spel som rör pengar.

Vi har frågat ungdomar hur de ser på onlinespelande om pengar. Ungdomarna i vår enkät säger att de är medvetna om riskerna med spel även om det inte är något man pratar om i kompiskretsen. De nämner snabba pengar och verklighetsflykt som anledningar till varför man hamnar i ett spelberoende. Ekonomiska skulder och att tappa kontroll över sin tillvaro är något som ungdomarna förknippar med

problemspelande.

 

Behandlare som möter unga med spelproblem ser en koppling mellan spel och kriminalitet bland ungdomar. De ser också att spelkulturen som man har med sig hemifrån påverkar. Vi har också träffat Anders som fastnade i spelmissbruk som 16-åring. För hans del började det med Oddset och höll på att sluta med döden.

Ungas syn på spelande

Unga är en extra utsatt grupp för aggressiv spelreklam eftersom de spenderar mycket tid med sina mobiler och framför datorer. En statlig undersökning från i år visar att 20 procent av landets 16-17-åringar har spelat om pengar på nätet någon gång. Av dessa har 3 procent allvarliga spelproblem.

 

Vi skickade ut en enkät till 83 personer i åldrarna 16-21 år för att får reda mer om deras spelvanor gällande onlinespel för pengar. Ungdomarna bor i Lund, Malmö och Västerås. 16 procent av ungdomarna i vår enkät säger att de spelat om pengar online det senaste året. Det flesta tror att snabba pengar är anledningen till att unga börjar spela.

 

”Jag tänker att det är människor som har blivit förälskade i tanken på pengar.”

 

”Vissa kompisar pratar om onlinespel men bara när de antingen torskar fett hårt eller tvärtom tjänar mycket på det.”

Även om man inte spelar själv så känner många ungdomar andra som spelar. Ungefär en tredjedel av ungdomarna vi tillfrågat känner även någon som är spelberoende. Oftast är den spelberoende en person i samma ålder.

 

”En nära person till mig och min pojkvän är spelberoende. Han spelade bort 40 000 kronor på två veckor. Han vet att han är beroende och han behöver professionell hjälp.”

 

Ungdomar idag spenderar mycket tid framför datorer och har oftast mobilen inom räckhåll. Därför är det en grupp som också exponeras för mycket spelreklam. Ungdomarna i vår enkät är kritiska till spelbolagens omfattande reklam.

 

”Jag tänker bara på alla casinoreklamer som går på tv. De är överallt. Jag tycker att det är

hemskt för det är precis som om folk inte har något annat att göra än att slösa pengar.”

 

”Det är märkligt att man tillåter aggressiv reklam och casinospel. Nästan som att staten vill

dra in extra pengar på människors svaga sidor.”

 

Att fly verkligheten tror många av ungdomarna är en annan anledning till att man börjar spela. Om man har det svårt hemma eller i skolan kan man börja spela för att på så vis komma bort från verkligheten.

 

”Spelet är en bättre värld, en fantasivärld som man drömmer om och slukas av. Det är klart

att man väljer fantasivärlden framför den pissiga verkligheten om man har det jobbigt.”

 

Från och med den 1 januari 2018 är hasardspelberoende en diagnos. De som får diagnosen tänker bland annat ofta på att spela, satsar allt högre summor för att vinna eller ljuger för vänner och familj för att dölja hur mycket de spelar för. När ungdomarna som vi tillfrågat ska beskriva vad spelberoende är så tänker många på en person som tappat kontroll över sitt spelande så att det går ut över ekonomin.

 

”Jag tänker på folk som inte kan kontrollera sitt spelande och tar stora lån för att finansiera

sitt spelande.”

 

”Det jag tänker på när jag hör ordet är att en person inte kan ta ansvar för sitt spelande, och

möjligtvis ekonomin.”

 

I övrigt säger ungdomarna att de är medvetna om, och pratar med sina vänner om spel och spelberoende. Ett fåtal uppger att de kan prata med sina föräldrar om faran med att spela. I övrigt uppger ungdomarna att de är medvetna om riskerna med spel och vilka konsekvenser det kan få.

 

”När jag tänker på spelberoende så tänker jag på någon som kommer att få problem

framöver med en massa skulder.”

 

”Jag tycker att de som spelar borde vara smartare, för de flesta vet att man oftast aldrig vinner några stora summor. Man slösar bara bort en massa pengar som man hade kunnat lägga på annat.”

Behandlares syn på ungas spelproblem

Sedan spelberoende blev en diagnos för ett år sedan har kommuner och landsting ett ansvar enligt lag att förebygga spelberoende. Kommun och landsting ska också erbjuda stöd och behandling till de personer som lider av spelproblem.

High Stakes är en förening i Malmö som arbetar förebyggande, föreläser och utbildar kring spel och beroende bland unga. De erbjuder även utbildningar online för att öka medvetenheten kring riskerna med spel. Åsa Karlsson är områdeschef på Ungdomshuset

 

Flamman och projektledare för High Stakes. Hon berättar att föreningen fungerar som ett komplement till behandling för unga som är spelberoende.

 

– Vi samarbetar med många parter för ibland behöver den som söker hjälp hos oss flera insatser samtidigt. En kille som jag träffade behövde hjälp med att hitta nytt boende eftersom han blivit vräkt. Han behövde också insatser från psykiatrin, försörjningsstöd, hjälp med att söka jobb och fortsatta stödsamtal kring sina tankar om sin kriminalitet.

 

Åsa Karlsson berättar att High Stakes erbjuder individstöd till ungdomar med spelproblem, men föreningen arbetar inte behandlande. Däremot kan man hjälpa till att söka samtalshjälp inom kommun och landsting, men då måste den hjälpsökande vara över 18 år.

Åsa Karlsson är projektledare på High Stakes.

Foto: Hanna Edwall

– Ungdomarna som är under 18 år försöker vi hjälpa genom att ta reda på vad spelandet beror på. Kan man hitta ett annat intresse? Hur ser det ut hemma? Vi hjälper ungdomarna att sätta upp mål och göra planer.

Hur vanligt är det med casino- och onlinespel bland unga under 18 år?

– Vi vet att unga under 18 år också spelar, men vi kan inte säga hur vanligt det är. Det beror sig på vilka kretsar ungdomar rör sig i och hur och vad man spelar.

Åsa Karlsson berättar att High Stakes började med sitt projekt 2016. Föreningen har sett att det finns en koppling mellan spel och kriminalitet bland unga. Vilken spelkultur som råder hemma och bland kompisar är också avgörande.

– Som ung gör man gärna som de vuxna gör. I många länder i Asien är till exempel spelande ett sätt att umgås. Vi ser också att det är vanligare att man börjar spela tidigt om man kommer från socioekonomiskt svaga familjer och områden. Där man har ont om pengar är drömmen om pengar större.

High Stakes har lagt märke till en ny ingång till varför unga personer börjar spela. Det handlar om gambling - spel om pengar – som har börjat tar sig in i dataspel.

– Det är oroande eftersom dataspel och gambling påverkar samma områden i hjärnan och ger samma effekt. Det ger samma kickar. Barn börjar ofta spela dataspel i tidig ålder. Man kan till exempel köpa till saker i spelen, utrustning och kläder, för riktiga pengar. Man kan också betta för riktiga pengar i fotbollsspel.

Åsa Karlsson ger ett exempel och berättar om en ung kille som inte kunde sluta köpa vassa knivar som utrustning till sin karaktär i ett dataspel. Han hade fastnat i tanken på att hela tiden ha den vassaste kniven, oavsett vad det kostade.

Tror du att fler ungdomar kommer att söka hjälp för spelberoende i framtiden?

– Både ja och nej. Sedan 1 januari 2018 så är ju spelberoende klassat som en beroendesjukdom. Förhoppningsvis sprids kunskapen om spelberoende och det blir ett minskat stigma kring det. Samtidigt har tillgängligheten och reklamen för spel ökat. Det är svårt att göra något åt reklamen.

Det är störst risk att bli spelberoende när det är kort tid mellan satsning och resultat, tror Åsa Karlsson.

– Förr fick man fylla i en Lottokupong för hand och sedan vänta en vecka på resultatet. Idag kan man satsa och förlora i samma sekund för att sedan ta ett sms-lån och fortsätta spela.

Vad kan man göra om man har en kompis som man tror är spelberoende?

– Så fort personen känner sig motiverad att söka hjälp – passa på! Hjälp så fort som möjligt är viktigt. Bor man i Malmö så kan man vända sig till sin vårdcentral eller direkt till Beroendecentrums mottagning för spelberoende. Man kan också vända sig till Spelberoendes förening eller Stödberoendes förening.

Det är viktigt att den som har spelproblem får hjälp att söka stöd. Många gånger söker man inte hjälp själv. Skammen kring spelberoende måste bort, anser Åsa Karlsson.

– Spelproblem handlar inte om att man är dum eller inte tänker efter, det är mekanismer som sker i hjärnan.

Spelberoendes förening i Malmö arbetar också förebyggande kring spel och möter många spelberoende i olika åldrar.

– De vanligaste fördomarna gällande spelberoende är att det bara är att sluta spela och att man har spelat bort mycket pengar, säger Madeleine Tügel som är beroendeterapeut och rådgivare i föreningen.

”Det är inte summan du spelar bort. Hur ofta du spelar eller hur mycket du spelar som avgör om du är spelberoende eller inte, det är vad spelet gör med dig som räknas.” Tavlan på väggen hos Spelberoendes förening hänger precis vid entrén och talar sitt tydliga språk.

Enligt Folkhälsomyndighetens studier är alkoholmissbruk och psykisk ohälsa två riskfaktorer som kan göra att en ung person hamnar i spelberoende. Madeleine Tügel ser även andra förklaringar.

– De största riskfaktorerna är tillgängligheten. Idag ges möjlighet till snabba vinster online dygnet runt. Att bli rik utan att jobba är något som unga lockas av.

Snabba vinster men också snabba förluster gör att det går fort att skaffa sig en skuld. Mustapha Pettersson är behandlare på Game Over, ett behandlingshem som tar emot bland annat spelberoende ungdomar.

– Unga idag är vana att betala för något som inte är fysiskt, det kan vara något virtuellt som en valuta eller ett föremål i ett dataspel. Det gör att tröskeln till att spela om pengar blir lägre, säger Mustapha.

Han berättar att många av ungdomarna på behandlingshemmet ser framemot sin 18-års dag, då de själva får laglig rätt att öppna ett spelkonto i eget namn.

Mustapha beskriver spelberoende som en diagnos med samsjuklighet. Det vill säga att ofta har den beroende en annan diagnos som ångest eller depression. Även forskning visar att personer med ADHD har lättare att falla in i ett spelmissbruk, berättar Mustapha.

Anders började spela när han var 16 år

Anders är 45 år. I nästan 30 år höll hans spelande i sig. Han började spela i gymnasiet när han var 16 år gammal. Det var mest spel som Oddset som lockade honom i början.

 

– Sen började jag resa i jobbet. Det blev mycket Jack Vegas både i Sverige och på casinon utomlands. När casinot i Malmö öppnade gick det fort utför med spelandet.

 

Har man väl fastnat i spelande så blir det allt man tänker på, berättar Anders.

 

– Då består 80 procent av ens vakna tid till att hitta nya spel att lägga pengarna på.

 

Anders kände att han nått botten när han hade spelat bort allt han ägde. Han tvingades att sälja villan och försökte att ta livet av sig, men misslyckades. Det blev vändningen. Han skrev ett mail till sin chef och sedan tog det en vecka innan han blev erbjuden behandling.

 

– Jag jobbade på ett stort svenskt företag som kunde betala min behandling, så jag var lyckligt lottad jämfört med många andra. Numera finns spelberoende även inom socialtjänstlagen. Äntligen.

Dödligheten i spelberoende är betydligt högre jämfört med andra missbruk, berättar Anders. Många spelberoende begår självmord.

Han berättar att tomrummet när man slutar spela är stort och det är svårt att fylla med något annat. Risken för återfall är som störst när man precis slutat spela.

– Själv har jag klarat mig från att ta återfall. De första 6 månaderna var hemska med alla abstinens och de första 2-4 åren var tidvis tunga.

Den största risken för unga idag tror Anders är internet- och onlinespelande. Det är lätta spel att fastna i. Spelberoende är heller inget som syns utåt eller går att påvisa fysiskt.

– Genom blodprov kan man se om någon är full eller påverkad men spelberoende syns inte och går inte att styrka på samma sätt. Med internet behöver du inte ens lämna lägenheten. För närstående och familj kan det tar väldigt lång tid innan man upptäcker ett spelmissbruk hos någon och då kan det vara för sent.

Efter att Anders fått behandling för sitt spelberoende ägnade han sig åt att hjälpa andra i samma situation. I fem år var han ordförande för Gamblers Anonymous i Sverige, en gemenskap bestående av spelberoende som träffas för att hjälpa varandra att leva ett liv utan spel. Rådet som Anders vill ge till unga som själva märker att de börjar få spelproblem är att prata med någon – vänner eller familj.

– Vi som är spelberoende behöver någon som stöttar oss i att söka hjälp, för det är vi jättedåliga på att göra själva. Tvångsåtgärder för att minska på spelande är svåra, om man jämför med till exempel alkoholtest och narkotikaprov. Spelande går inte att begränsa på samma sätt.

Den dagen man som spelberoende inser att man behöver hjälp finns det däremot bra verktyg att använda sig av. Anders berättar om program och appar som man kan installera i sin dator och mobil. Apparna spärrar bland annat kända spelsidor. Något annat som kan vara till hjälp är att man överlåter sin ekonomi till någon man litar på ett tag.

– I början när man slutar och abstinensen är kraftig så är det en effektiv hjälp, säger Anders.

I år är det 16 år sedan Anders la ner spelandet. Idag lever han ett annat liv.

– Idag fyller jag mitt tomrum med nyttiga saker och intressen, jag reser mycket.

Text & grafik: Jessica Lövstrand Malvezzi

Elisaveta Gräsbeck