Plikt och straff

Annika

Kashal

Uppmärksamhetsstörningar, otrygghet i hemmet och utanförskap är bara några få aspekter ligger bakom att unga begår brott. Kristoffer Engman har avtjänat ett straff på ungdomsanstalt. Han berättar om tiden där inne och hur han lyckades hålla sig borta från att åka in igen.

Han blev vuxen på ungdomsanstalten