Fler springer ut – och fler återvänder

De senaste fem åren har antalet ungdomar som avslutar sin gymnasieutbildning ökat stadigt. Även de ungdomar som hoppar av eller inte påbörjar en gymnasieutbildning återvänder allt oftare till skolbänken på andra sätt.

Enligt Per Alvant, undervisningsråd på Skolverket, är det väldigt få ungdomar idag som väljer att inte ta en gymnasieexamen alls.

 

– Man kan inte riktigt säga att någon “hoppar av” gymnasiet idag, det blir väldigt problematiskt. De allra flesta som hoppar av gymnasiet återfinns ju inom utbildningssystemet, säger han.

 

Han säger att det idag snarare handlar om “studiepauser”.

 

– Ett avhopp idag håller på i tre månader eller så, sedan pluggar personen igen på Komvux eller liknande.

 

Sedan 2014 har andelen elever som går ut gymnasiet med en examen inom tre år ökat för varje läsår, visar Skolverkets statistik från läsåret 2017/2018. Förra året var andelen 76,1%, jämfört med 71,4% år 2014.

 

Kommunens ansvar

Sedan 2015 är landets kommuner ansvariga för att följa upp vad ungdomar mellan 16-19 år som inte går i gymnasiet gör.

 

I Malmö arbetar man med att skicka vykort, brev, ringa telefonsamtal och göra hembesök. Statistik från Malmö Stad visar att de allra flesta nås via någon av dessa metoder, men ungdomarna som man kommer i kontakt med är inte tvungna att ta del av verksamheten.

Ulf Jansson, kurator på Ung Malmö, som arbetar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret i Malmö, menar att deras huvudsakliga uppdrag är att lotsa in unga utan sysselsättning i gymnasieskolan.

 

– Alla vill inte gå i skolan, men politiskt tycker man att det är väldigt bra om man går klart gymnasiet. Det är nästan det lägsta kravet ute i arbetslivet, säger han.

“Många som kommer hit lider av psykisk ohälsa”

På UngMalmö arbetar kuratorer, studie- och yrkesvägledare samt en specialpedagog. De samarbetar även med skolor, barn- och ungdomspsykiatrin och mottagningen Maria Malmö som arbetar med beroendeproblematik bland ungdomar.

 

– När det handlar om människor som befinner sig väldigt långt från målet, så behövs samverkan mellan olika instanser. Jag kan jobba på en nivå och sen behövs samverkanspartners utifrån. Skolan har ett jätteansvar, skolan ska anpassa sin studiegång, skolhälsan ska jobba med det, säger Ulf Jansson.

 

Ulf Jansson berättar att många av de unga han träffar mår dåligt och därför inte klarar att hitta motivationen till skolan.

 

– Som kurator får jag prata mycket om motivation. Många som kommer hit lider av psykisk ohälsa, man mår inte bra och man orkar inte, säger han.

 

Ulf Jansson berättar att han har arbetat med unga utan sysselsättning under många år i Malmö, i flera olika roller, och därför själv sett hur viktigt det är att slutföra sina gymnasiestudier.

 

– Jag har i mitt yrkesliv sett effekterna av att man hoppat av gymnasiet. De som är 22-23 år och inte gått klart skolan de hade behövt fångas upp tidigare. Man förlorar några år i personlig utveckling, säger han.

 

Ulf Jansson berättar att arbetet på Ung Malmö varit lyckosamt så här långt.

 

– Om man har kontakt med oss så kommer man hitta en väg, sen tar det olika lång tid. För en del går det jättesnabbt, för en del tar det flera omgångar, säger Ulf Jansson.

Text: Louise Camitz

Maja Landin

Foto: Maja Landin

“Det är hur jag mår som sätter käppar i hjulet för mig”