Ensamkommande hamnar i kläm - myndigheterna handfallna

Den nya gymnasielagen gav många ensamkommande ungdomar en andra chans att stanna i Sverige. Men lagen innebär också att en stor grupp ensamkommande hamnar i kläm. Abdulrahman Al Shammari är en av dem som kämpar med studierna för att få stanna. “Det är en jättesvår situation”, säger han.

Abdulrahman Al Shammari, 20, fick tillfälligt uppehållstillstånd genom den så kallade nya gymnasielagen. I nuläget befinner han sig på en kunskapsnivå motsvarande årskurs tre och har han fem månader kvar innan uppehållstillståndet löper ut. Innan dess måste han bli behörig till gymnasiet för att få det förnyat - och därmed kunna stanna längre i Sverige.

Abdulrahman Al Shammari är 20 år och vill läsa till barnskötare. Han har gått i svensk skola i tre år och befinner sig kunskapsmässigt på en nivå motsvarande grundskolans årskurs tre. I dagsläget har han fem månader kvar innan hans tillfälliga uppehållstillstånd löper ut. För att kunna uppnå sin dröm att bli barnskötare behöver han därför läsa in sex års grundskolekunskaper innan dess. Annars väntar en oklar framtid.

 

– Det är jättesvårt eftersom jag inte vet om jag kommer klara av det. Men det handlar om att försöka uppnå det här målet för att skapa någon sorts stabilitet. Min enda chans är studierna, säger Abdulrahman Al Shammari.
 

Han kom till Sverige från Kuwait 2015 och hade aldrig studerat. Efter ett års studier i Sverige fick han avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och tappade motivationen. Eftersom han skulle utvisas ville han inte ödsla mer tid i skolan. Istället började han jobba för att försörja sig. Men med den nya gymnasielagen kunde han ansöka om uppehållstillstånd för studier, vilket han fick i 13 månader. I nuläget har Abdulrahman Al Shammari fem månader kvar på sitt uppehållstillstånd. För att kunna stanna längre behöver han klara av att läsa in grundskolan på kort tid.
 

– Det är först när man har uppehållstillstånd som man kan börja förverkliga sina drömmar, umgås med vänner och göra aktiviteter. Det viktigaste är att ha uppehållstillstånd. Om man har det kan man bygga någonting och gå vidare, säger Abdulrahman Al Shammari.

Ensamkommande ungdomar som likt Abdulrahman Al Shammari inte har studerat tidigare hamnar i en situation där de på kort tid ska läsa in nio års grundskola. Om de inte lyckas skaffa sig gymnasiebehörighet får de inte förlängt uppehållstillstånd.

Enligt Amani Hallberg, studie- och yrkesvägledare på Malmö stad, är bristande kunskaper i svenska det största hindret för att de ensamkommande ska klara sina studier.

 

– Man får 13 månader på sig att lära sig svenska. Det är helt obegripligt. Efter de här 13 månaderna ska du kunna börja på gymnasiet. För att lära dig ett språk så att du kan kommunicera obehindrat behöver du tre till fyra år på dig, säger Amani Hallberg, studie- och yrkesvägledare på Malmö stad.

 

Nya gymnasielagen:

2016 beslutade regeringen att tumregeln gällande uppehållstillstånd skulle ändras.Istället för att ge permanenta uppehållstillstånd skulle tillfälliga uppehållstillstånd ges ut. Detta innebar att personer som sökt asyl i Sverige innan 24 november 2015, när permanenta uppehållstillstånd var normen, fick en chans att söka tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Dessa tillfälliga uppehållstillstånd gäller i minst 13 månader. För att förlänga ett tillfälligt uppehållstillstånd behöver du studera på gymnasial nivå, en så kallad gymnasialt sammanhållen utbildning.

För att bli behörig till gymnasiet krävs godkänt i svenska, engelska och matte samt minst fem andra ämnen. Men även om Abdulrahman Al Shammari får ihop betygen till att börja gymnasiet kommer han inte att få göra det eftersom han är för gammal.

Migrationsverket har inte kunnat svara på vilka utbildningar som berättigar till förlängt tillfälligt uppehållstillstånd för den som saknar gymnasiebehörighet och är 20 år. Därför är det inte tydligt vilken utbildningsväg Abdulrahman Al Shammari kan ta.

Inte heller Jonas Svensson, utbildningschef för vuxenutbildningen i Malmö stad, kan svara på vilka utbildningar som garanterar ett förlängt tillfälligt uppehållstillstånd.

 

– Informationen som vi kan ge till den här gruppen är bristfällig för att kunna att svara på frågan ‘räcker det här för att få uppehållstillstånd?’. Vi har inte en aning.

Det Jonas Svensson syftar på är att det är otydligt om elever kan kombinera kurser på grundskole- och gymnasienivå. Även om eleven vänder sig till Migrationsverket personligen kan hen inte få ett tydligt besked heller enligt Jonas Svensson.

– Det kommer bli en prövning i efterhand utifrån om personen har påbörjat en utbildning som räknas som ‘gymnasial sammanhållen’. Jag tycker att det hade varit väldigt bra om vi får information om vad som räknas in i det begreppet, säger Jonas Svensson.

 

För den som är under 20 år och saknar gymnasiebehörighet finns möjlighet att läsa förberedande gymnasieprogram med olika typer av stöd. Den här möjligheten saknas för dem som är över 20 år. Enligt uppskattningar baserade på statistik från Migrationsverket och Skolverket saknar mer än 9 300 ensamkommande unga som fyllt 20 år grundläggande behörighet. De befinner sig i en situation där det är oklart vilka utbildningar de kan söka för att få sitt uppehållstånd förlängt.
 

Innan det finns tydliga riktlinjer är det upp till Migrationsverkets handläggare att tolka studieplanerna för varje enskild elev när det avgörs om det tillfälliga uppehållstillståndet ska förlängas eller inte. Det riskerar att bli en bedömning som Jonas Svensson menar är rättsosäker.

 

– Myndighetsutövning ska vara förutsägbart. SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) jurister som har varit i kontakt med Migrationsverket gällande den här frågan har sagt till oss att man från Migrationsverket avser vara ‘generös i sin tolkning’. Men vad är det? Det är väldigt subjektiva begrepp, säger Jonas Svensson.

Text & video: Anton Ivarsson Ekman

Cornelia Smedberg