Samhälle och politik

Julia, Elle Kari

Ebba, Frida

Mindre än en procent av alla mellan 16 och 24 år är aktivt engagerade i ett politiskt parti. En siffra som på åttiotalet var tre gånger så stor. Men det betyder inte att ungas politiska engagemang har minskat. Tvärtom tillhör dagens unga en av de mer politiskt aktiva generationerna.  

Mer politiska - men lämnar partier